Astrologija


Astrologija je priznata ezoterijska disciplina koja čovjeku približava istinu i daje slobodu, objašnjava različitosti u ljudskom ponašanju. Svatko od nas dolaskom na svijet poprima na sebe dio planetarne energije te je nosimo sa sobom kroz život, ona određuje naše osobine i spospbnosti koje sun am potrebne da ispunimo svoju sudbinu u ovom životu.

Komentari su onemogućeni